Paweł Drelich - ur. w 1956 r.; magister inż. budownictwa (1980) absolwent Politechniki Wrocławskiej w specjalności konstrukcje budowlane.
Od 1983 r. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (wykonawcze), a od 1988 r. posiada uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych od 1993 r. uzyskuje uprawnienia do wyceny i zawód Rzeczoznawcy Majątkowego.

Od lipca 2001 r. uzyskuje tytuł Niezależnego Eksperta, Inżyniera Konsultanta

członek stowarzyszeń:

Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców {polskiej organizacji członkowskiej międzynarodowej federacji inżynierów konsultantów (FIDIC) oraz europejskiej federacji stowarzyszeń konsultingu inżynierskiego (EFCA)}

konsorcjant Polskiego Konsorcjum Doradczego Sp. z o.o.

 • 1991 r. czynnie zajmuje się wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw i analizą opłacalności inwestycji, wyceną maszyn i urządzeń
 • 1993 r. uzyskuje uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości Nr 544 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • 1995 r. zdaje egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Przekształceń Własnościowych
 • od 1995 r. właściciel firmy WYCENA zajmującej się wyceną majątku
 • 1996-1997 r. Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • 1997 r. kurs zakończony egzaminem na doradców podatkowych organizowany przez Izbę Skarbową we Wrocławiu
 • 1996-2003 r. ukończone szereg kursów organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych m.in.: „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego”, „Wycena przedsiębiorstw”, „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych”, „Rzeczoznawcy Majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw i wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych”.
 • 1996-2003 r. ukończone oraz szereg kursów specjalistycznych i seminariów organizowanych przez lokalne stowarzyszenia rzeczoznawców w Zielonej Górze, Szczecinie, Koszalinie, Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu.
 • 1998 r. wykładowca na 4 kursach organizowanych dla potrzeb Banku Zachodniego S.A. pt: „Ocena poprawności operatów wyceny nieruchomości wykonywanych dla celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy”
 • 1998 r. wykładowca na seminarium dla rzeczoznawców majątkowych w Unieściu
 • 1999 r. wykładowca na seminarium „Rynek Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw” Świnoujście październik 1998
 • 1999 r. wykładowca na forum dyskusyjnym - seminarium „Wyceny w praktyce – prezentacje wycen – dyskusje"
 • 1995-2004 r. uczestnik IV, V , VI , VII , VIII, X, XI Konferencji Krajowych Rzeczoznawców Majątkowych
 • 2002 r. niezależny ekspert przy realizacji dwóch projektów inwestycyjnych (praca na zlecenie prywatnych inwestorów)
 • 2001 - 2003 r. uczestnik kursów dotyczących procedur FIDIC
 • 2002 - 2003 r. wyceny gruntów pod stacje paliw i stacji paliw na terenie całego kraju
 • 2003 r. założyciel i współwłaściciel profesjonalnej bazy danych o transakcjach nieruchomości na terenie miasta Wrocławia
 • 2007 r. zakończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie wyceny przedsiębiorstw


LISTA REFERENCYJNA

Przedsiębiorstwa, analizy przedsiębiorstw, wartości niematerialne i prawne
Wyceny majątkowe - majątek trwały, majątek obrotowy
Ważniejsze wyceny typowych nieruchomości

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Wykładowca na szkoleniach w Banku Zachodnim S.A. w zakresie wyceny nieruchomości oraz podstaw matematyki finansowej,
 • wykładowca na seminariach specjalistycznych dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie wycen podejściem dochodowym, oraz z zakresie wycen przedsiębiorstw.

PUBLIKACJE

 • Współautor projektu standardu zawodowego do wyceny szkód powodziowych.
 • Współautor standardu zawodowego wycenie nieruchomości podejściem dochodowym.
 • Współautor skryptu „Ocena poprawności operatów wyceny nieruchomości wykonywanych dla celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy”
 • Autor skryptu "Wycena sadów metodą zysków"

SPECJALISTA O DUŻYM DOŚWIADCZENIU
Specjalista o dużym doświadczeniu w dziedzinach:

 • wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw
 • zarządzania finansami
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych
 • formalnego zabezpieczenia prowadzenia działalności gospodarczej
 • budownictwa