Firma WYCENA - PAWEŁ DRELICH powstała w lutym 1995 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Obecnie po pięcioletniej nieprzerwanej działalności w kancelarii pracuje dwóch rzeczoznawców majątkowych, asystent oraz praktykant na rzeczoznawcę majątkowego. Biuro i siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, terenem działalności jest cały kraj.

Zajmujemy się wyceną wszelkich nieruchomości, wyceną maszyn i urządzeń, ekspertyzami i orzeczeniami technicznymi, oraz w mniejszym zakresie projektowaniem budowlanym. Od momentu założenia firma wykonała również 15 wycen wydzielonych części przedsiębiorstw i całych przedsiębiorstw.


Doradzamy i opiniujemy celowość zakupu i zbycia konkretnych nieruchomości, wykonujemy rachunki opłacalności inwestycji. Wielokrotnie opiniowaliśmy celowość dokonania zabezpieczenia długów na konkretnych nieruchomościach. Doradzamy przy problemach związanych z przepisami prawa (również podatkowego) dotyczącego nieruchomości.

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych firma Wycena – Paweł Drelich może pochwalić się dokonaniami w wycenie nieruchomości nietypowych takich jak obiekty zabytkowe, bunkry i silosy, kotłownie osiedlowe, stacje paliw, składy hurtowe paliw, hotele, a oprócz nieruchomości także wyceną innych nietypowych praw majątkowych takich jak znaki towarowe, kontrakty, znaki firmy, technologie, sieci odbiorców, know-how. W zakresie tych wartości niematerialnych i prawnych opracowaliśmy własne standardy i sposoby wyceny.

Opracowaliśmy również własny model wyceny wartości rynkowej gospodarstw sadowniczych oparty na zmodyfikowanym podejściu dochodowym. Odmienny jest on od powszechnie stosowanej metody Skierniewickiej mającej zastosowanie głównie dla wywłaszczeń.

Wśród wykonanych przez nas prac znajduje się również kilkanaście wycen całego majątku firm dla potrzeb przekształceń własnościowych, a w szczególności dla potrzeb wniesienia aportu do spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych.

Posiadamy wiedzę, potencjał i wyposażenie techniczne umożliwiające profesjonalne wykonanie wyceny każdej nieruchomości w relatywnie krótkim czasie. Szczególną uwagę poświęcamy zabezpieczeniu wszelkich informacji uzyskanych zleceniodawcy. Uzyskane dane przechowujemy jedynie w postaci elektronicznej specjalnie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, dokumenty źródłowe natomiast bezpośrednio po wykorzystaniu są zwracane lub niszczone w specjalnym urządzeniu.

OFERTA WSPÓŁPRACY

  • Kancelaria oferuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, lokali, budynków, gruntów, maszyn i innych praw majątkowych,
  • Kancelaria oferuje usługi w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz przedsiębiorstw i wydzielonych części przedsiębiorstw, dla różnych celów – w szczególności dla przekształceń własnościowych i sprzedaży.
  • Kancelaria oferuje usługi w zakresie wyceny maszyn i urządzeń powszechnie spotykanych, oraz maszyn i urządzeń specjalistycznych i nietypowych.
  • Dokonujemy określania wartości nieruchomości i praw majątkowych dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast i innych jednostek organizacyjnych.
  • Doradzamy w zakresie celowości zakupów i zbycia nieruchomości, celowości i sposobu dokonania zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, oraz we wszystkich problemach prawnych związanych z nieruchomościami.
  • Przeprowadzamy kompleksową ocenę stanu technicznego i prawnego wycenianych nieruchomości, wydajemy opinie i analizy, dokonujemy oszacowania wartości w przypadkach szczególnych, nietypowych, o dużej skali trudności